Hamer-thumb_vk

Voor uw agenda:

Op 6 november 2018, beginnend om 20:00 tot rond 22:00 uur, wordt de najaars ALV 2018 gehouden in restaurant ‘t Sluisje.

De agenda is:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Inventarisatie rondvraagpunten (vooraf schriftelijk indienen mogelijk)
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen/verslag ALV 23 maart 2018
 5. Mededelingen
  1. AVG Proware Ledenlijst
  2. S.I Procedure
 6. Kennismaking nieuwe hoofdgreenkeeper
 7. Bestuurssamenstelling
  1. Herbenoeming bestuurslid R. Engel
  2. Aankondiging vacatures en procedures
 8. Golfweek of Golfmaand

  1. Vorm&Organisatie
 9. Financieel
  1. Nieuwe tarieven
  2. Begroting&toelichting 2019
 10. Rondvraag

De benodigde ‘stukken’ zijn beschikbaar via deze website. U dient hiervoor eerst in te loggen op de homepagina van www.denoordhollandsegolfclub.nl met lidcode en wachtwoord en via ‘voor de Leden’ en vervolgens via het submenu ‘ALV(Alleen voor leden)‘ in het bericht ALV 6 november2018 bijlages treft u de links aan.