Proware Logo

Vanaf 2 januari 2018 gebruiken we Proware in plaats van eGolf, het software programma voor de ledenadministratie, handicapregistratie en organiseren van wedstrijden voor de verschillende commissies.

De website is aangepast en het menu toont nu ' Proware Login'. Het verschil is dat de inlogprocedure op PC, mobiel/tablet voor Proware bestaat uit uw email-adres (zoals bekend bij de vereniging) en een wachtwoord.
Bij Proware kunt u uw handicapverloop zien, in/uit-schrijven voor wedstrijden, uw (jaar)facturen vinden, uw wachtwoord en/of adresgegevens aanpassen.

Voor het inloggen op de website, voor info dat alleen ‘Voor de Leden’ bestemd is, zoals informatie voor de ALV, blijft gelijk, dus met uw lidcode en het wachtwoord dat u hier altijd gebruikte. Het is niet nodig voor bv. het inschrijven op een wedstrijd op beide systemen in te loggen! Inloggen met Proware volstaat.

Bij de 1ste keer inloggen bij Proware, gebruikt u de optie ‘Wachtwoord vergeten’. U ontvangt een email met een link en via deze link komt u op de webpagina waar het wachtwoord kan worden ingesteld of veranderd worden.

De computer in de hal blijft in gebruik. Het scherm zal een ander aanblik hebben, maar u kunt met uw NGF-pasje inloggen of met uw lidcode(!) en (een deel van) uw geboortedatum (dag en maand).

Alle voorbereidingen zijn getroffen om de overgang naar Proware zo soepel mogelijk te maken. Maar ondervindt u toch problemen, neem dan gerust contact op met het secretariaat en/of stuur een email naar proware@denoordhollandsegolfclub.nl.

In de bijlage (Handleiding Proware Website) is een eenvoudige handleiding voor de meest voorkomende situaties. Voor de Commissies die het programma gaan gebruiken voor het indelen van wedstrijden volgt een aparte handleiding en instructiemomenten.