Hamer-thumb_vk

Voor uw agenda:

Op 28 maart 2018, beginnend om 20:00 tot rond 22:00 uur, wordt de voorjaars ALV 2018 gehouden in restaurant ‘t Sluisje.

De agenda is:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Inventarisatie rondvraagpunten (vooraf schriftelijk indienen mogelijk)
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen/verslag ALV 15 november 2017
 5. Bestuurssamenstelling
 6. Mededelingen
 7. Financieel Jaarverslag
  a. Toelichting penningmeester
  b. Verslag kascommissie
  c. Benoeming kascommissie
 8. Verslag secretaris 2017
 9. Privacy wetgeving
 10. Rondvraag

De benodigde ‘stukken’ zijn beschikbaar via deze website. U dient hiervoor eerst in te loggen (met inlogcode en wachtwoord als voorheen bij E-Golf) en vervolgens via ‘Alleen voor leden‘ in het bericht ALV 28 maart 2018 bijlages treft u de links aan.