18 winterrough

Ed, de nieuwe enthousiaste Hoofd Greenkeeper van Sluispolder vertelt elke week wat voor werkzaamheden op de baan plaatsvinden…

Het is een natte week & weekend geweest, er zijn de nodige mm’ers gevallen en het heeft stevig gewaaid. Door deze regenval mogen er voorlopig geen buggy’s de baan in. Uiteraard laten we u weten wanneer dit weer mogelijk is.

Deze week wordt vervolgd met het doorspuiten van de drainagebuizen, zodat de afwatering goed blijft. Ook worden enkele stukken drainagepijp vervangen.

De 0-meting is gedaan van het machinepark, hiermee gaat Ed een analyse maken wat voor machines nodig zijn. Onder andere komt er een hand beluchtingsmachine als demo om de greens net voor de winter te beluchten. Vanaf de week van 17 december te bewonderen op de green (mits het niet vriest :-) )

Deze week worden ook grondmonsters genomen van de fairways en daaruit zal een plan van aanpak voortvloeien om deze nog verder te verbeteren.

Bovendien zijn de offertes aangevraagd voor grootscheepse werkzaamheden om de waterberging in de baan te vergroten en de doorstroming naar de afvoerkanalen van water te verbeteren. Zie bijgevoegde bijlage voor meer informatie omtrent de plannen.Verbeterplannen Waterhuishouding

Bij vragen zijn Ed & zijn team meer dan bereidwillig u te vertellen over de werkzaamheden en de baan. Op deze plek zullen we elke week een update geven van de werkzaamheden.