Wedstrijdreglement - De Noordhollandse Golfclub
background-image
Wedstrijdreglement

Algemeen WedstrijdReglement

1. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of golf, zoals vastgelegd door de Royal&Ancient Golfclub of St. Andrews en de Local Rules zoals van kracht op de club. De wedstrijdleiding is de Committee zoals bedoeld in de Definitions;

2. Alle individuele wedstrijden georganiseerd door de Noordhollandse golfclub en voorkomend op de wedstrijdkalender van DNHGC, Strokeplay of Stableford, zijn QUALIFYING;

3. De speler dient over een actieve handicap te beschikken om mee te kunnen doen aan qualifying wedstrijden en belangrijke toernooien. De wedstrijdcommissie zal bij de desbetreffende wedstrijd aangeven of een actieve handicap vereist is. Indien een speler een inactieve handicap heeft zal hij slechts buiten mededinging mee kunnen doen aan qualifying wedstrijden. Spelers met een inactieve handicap kunnen wel aan gezelligheidswedstrijden meedoen. De regel- en handicapcommissie is bevoegd in zeer uitzonderlijke gevallen dispensatie te verlenen. Dit is ter beoordeling van de Regel- en  handicapcommissie.

4. Minimaal drie weken voor de wedstrijd wordt de inschrijflijst vrijgegeven voor inschrijving op het internet via www.denoordhollandsegolfclub.nl of via de halcomputer, onderdeel wedstrijden. Op de inschrijflijst wordt de sluitingsdatum, het soort wedstrijd, de spelvorm en de categorie vermeld. Inschrijvingen zijn altijd individueel (uitzonderingen hierop worden op de inschrijflijst vermeld). De wedstrijdleiding deelt de partijen in;

5. Nadat u uw lidmaatschapscode heeft aangegeven en aan de gevraagde informatie heeft voldaan ontvangt u (indien opgave via internet) ter bevestiging van uw inschrijving een e-mailbericht. Inschrijven verplicht tot spelen;

6. Het weekend voor de wedstrijd wordt de startlijst achter het raam van de commissiekamer opgehangen en gepubliceerd op www.denoordhollandsegolfclub.nl, zodat iedereen ruimschoots degelegenheid heeft kennis te nemen van de starttijd en medespeler; Vervangen door proware.

7. Bij minder dan 24 inschrijvingen is de wedstrijdleiding bevoegd de wedstrijd af te gelasten;

8. AFZEGGEN: 24 uur voor de wedstrijddag en UITSLUITEND bij de wedstrijdleiding of via het aangegeven telefoonnummer op de startlijst. Bij afzeggen binnen 24 uur, zonder geldige reden volgt uitsluiting voor de eerst volgende twee (2) wedstrijden in uw categorie;

9. Op de dag van de wedstrijd meldt u zich uiterlijk 15 minuten voor de starttijd bij de wedstrijdleiding. Na betaling van het inschrijfgeld ontvangt u uw scorecard. CONTROLEER UW EXACT HANDICAP. Eventuele wijzigingen dient u te melden aan de wedstrijdleiding;

10. U dient uiterlijk 5 minuten voor uw afslag aanwezig te zijn op de afslagplaats. Indien u, klaar om te spelen, binnen 5 minuten na uw starttijd op de afslagplaats aankomt – en als er geen omstandigheden zijn die het rechtvaardigen om af te zien van de straf van diskwalificatie volgens regel 33-7 – dan is de straf voor het te laat starten verlies van de eerste hole in Matchplay of twee slagen op de eerste hole in Strokeplay. Meer dan vijf minuten te laat betekend diskwalificatie (noot regel 6-3). In geval van diskwalificatie blijft het inschrijfgeld verschuldigd;

11. Als u zonder bericht niet verschijnt op de door u ingeschreven wedstrijd volgt uitsluiting voor de eerst volgende twee (2) wedstrijden in uw categorie;

12. Voor aanvang van de wedstrijd is uitwisseling van de scorekaart VERPLICHT;

13. VERPLICHT OPNEMEN bij wedstrijden tegen Par en Stableford als er GEEN PUNTEN meer gescoord kunnen worden. Bij overtreding van deze regel zal bij een Par-wedstrijd de score van de competitior worden aangepast door een (1) hole af te trekken van het eindresultaat en bij Stablefordwedstrijden door twee (2) punten af te trekken van het totaal aantal punten dat in die ronde werd behaald;

14. Na afloop van uw partij moet u de ingevulde, gecontroleerde en ondertekende en INGEVOERDE scorekaart DIRECT bij de wedstrijdleiding inleveren. Bij qualifying wedstrijden dient u de Stablefordpunten in te vullen, indien van toepassing ook bruto- en nettoscores, alsmede uw lidmaatschapcode;

15. In geval van gelijk eindigen, in zowel een Strokeplay-wedstrijd met handicapverrekening als een Stableford wedstrijd, wint de beste score van de laatste 9, 6, 3 of 1 hole(s). Bij een strokeplay-wedstrijd met handicapverrekening worden deze deelscores gehaald door de bruto scores over 9, 6, 3 of 1 hole(s) te verminderen met respectievelijk de helft, een derde, een zesde etc. van de desbetreffende handicaps (Decision 33-6/2). Is dan nog geen beslissing gevallen, dan wint de beste score van de eerste 6, 3, of 1 hole(s) van de laatste 9 holes. Bij een shotgun start of een multi-tee start gelden de holes 10 t/m 18 als de laatste 9 holes;

16. Indien een wedstrijd gespeeld wordt onder auspicien van een andere organisatie (b.v NGF of een sponsor), dan geldt het regelement van die organisatie. Dit ligt op de dag van de wedstrijd ter inzage bij de wedstrijdleiding;

17. De deelnemers worden na de wedstrijd bij de prijsuitreiking verwacht. Passend kleding wordt op prijs gesteld. Mocht uw aanwezigheid elders dringend gewenst zijn, dan verwacht de wedstrijdleiding dat u zich afmeldt. Het recht op een prijs gaat bij afwezigheid verloren. De afwezige prijswinnaar verliest niet zijn/haar plaats op de uitslagenlijst;

18. Het gebruik van een Hadicart of Buggy in door de Noordhollandse golfclub georganiseerde wedstrijden is toegestaan mits de speler/speelster in het bezit is van een gebruikerskaart van de Stichting Handicart;

19. Non Handicappers die met succes het NGF-regelexamen hebben afgelegd, mogen marken;

20. Het gebruik van MOBIELE TELFOONS/SEMAFOONS tijdens door DNHGC georganiseerde wedstrijden is NIET toegestaan, tenzij dispensatie is aangevraagd bij de wedstrijdleiding. Bij grove/herhaaldelijke overtreding van deze regel kan de commissie de straf van diskwalificatie opleggen.

21. Het meenemen van een hond in de baan tijdens door DNHGC georganiseerde wedstrijden is NIET toegestaan.

Updated: 01 Januari 2020

Leden Login

Login is alleen beschikbaar voor leden.

Wachtwoord vergeten?

Weersverwachting
%o_temp_hi_11%%o_temp_lo_11%
Buienradar