Competitiereglement - De Noordhollandse Golfclub
background-image
de Noordhollandse Golfclub
Competitiereglement

De Technische Commissie

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor de gang van zaken rond de NGF Competitie. Zij stelt doelstellingen op, zorgt waar nodig voor de benodigde fondsen en ondersteunt de captains en teams met raad en daad tijdens de aanloop naar en gedurende de competitie. Tevens verzorgt zij de contacten met de NGF.

Omwille van de flexibiliteit en beschikbaarheid tijdens het seizoen bestaat de technische commissie uit 3 tot 5 personen waarvan minimaal 1 persoon altijd bereikbaar is.

De Technische Commissie bestaat uit:

 • Bestuurslid
 • Lid Regel en Handicap Commissie
 • Lid jeugdcommissie
 • Lid Competitiecommissie
 • Golfpro

Competitiereglement de Noordhollandse Golf club

1. Algemeen.

Het deelnemen aan de NGF competitie heeft uiteraard baanbezetting tot gevolg. Desalniettemin heeft het bestuur besloten het aantal teams niet te beperken.
Bij aanmelding voor de competitie dienen spelers aan te geven of zij voor een plek in een selectieteam willen gaan of voor een recreatief team willen gaan.
De eerste teams uitkomend in de 36 holes wedstrijden worden geselecteerd naar handicap en samenhang daar zij als beste competitieteams het promotiemiddel van de club dienen te zijn.
De andere teams zijn meer recreatief ingesteld en kunnen ook uit vriendenteams bestaan.

2. Doelstelling.
 • Het behalen van een zo’n goed mogelijk resultaat en streven naar promotie.
 • Teams samenstellen die de Noord Hollandse Golfclub waardig vertegenwoordigen.

3. Voorwaarden voor deelname aan de NGF competitie.

 • Deelnemers dienen een actieve handicap te hebben en minimaal 10 Q-kaarten en/of Q- wedstrijden te hebben gespeeld in het jaar voorafgaand aan het jaar dat aan de competitie zal worden deelgenomen.
 • Deelnemers moeten beschikbaar zijn tijdens alle competitiedagen. Inclusief gastheer-/gastvrouw dagen en reserve-, promotie- of finaledagen.
 • Deelname aan de kick-off van de competitie, datum nader vast te stellen.
 • Deelname aan een regelbijeenkomst vlak voor de competitie.

4. Samenstelling van de competitieteams.

 • Aan de hand van de opgaven van deelnemers in de periode augustus/september worden voorlopige teams door de samengesteld en het aantal teams per klasse aan de NGF opgegeven.
 • Bovenstaande houdt in dat deelnemers volledig lid van de Noordhollandse Golfclub dienen te zijn alvorens ingeschreven te worden in een team.
 • Een team bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 basisspelers.
 • De 1e teams uitkomend in de 36 holes wedstrijden worden samengesteld uit de sterkst beschikbare spelers. Hierbij geldt als basis de exact handicap per 1 dec van het lopend jaar. Tevens is de onderlinge samenhang van het te formeren team een belangrijk punt.
 • Het 1e damesteam en 1e herenteam ( 36 holes wedstrijden) kunnen worden aangevuld met zeer talentvolle jeugdspelers met vergelijkbare exact handicap zodat we een goede doorstroming vanuit jeugd naar volwassenen verkrijgen.
 • De Technische commissie geeft het advies aan alle spelers om zoveel mogelijk Q-kaarten te lopen en/of Q-wedstrijden te spelen zodat de exact handicap een goed beeld geeft over de speelsterkte.
 • Voor alle andere teams geldt dat zij zich als team mogen opgeven. Basis voor een compleet team is minimaal 6 spelers. Deze kan worden aangevuld door de technische commissie met 2 extra spelers in overleg met de captain van het team.
 • Melden zich meer spelers aan dan er plaatsen zijn in de teams dan worden zij op een reservelijst geboekt.
 • De captain van een team wordt benoemd door de teamleden en is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige informatievoorziening aan de teamleden betreffende de te spelen wedstrijden. Zie Het NGF wedstrijdreglement

5. Invallersregeling.

 • Voor de invallersregeling verwijst de commissie naar het NGF wedstrijdreglement. Om problemen met invallers te voorkomen  vragen wij alle teams 8 personen op te geven voor een team.

6. Data.

 • Inschrijven voor de NGF competitie is mogelijk tot en met 1 okt van het jaar voorafgaand aan de competitie.
 • Inschrijving dient te geschieden via Proware of via het secretariaat.
 • Kosten voor deelname aan de NGF competitie zullen bij benadering vooraf aan de teams kenbaar worden gemaakt.
 • De teams stellen zich garant voor de werkelijke kosten die in rekening worden gebracht door Sluispolder B.V. en zijn gecommuniceerd door de competitiecoördinator.
 • Uiterlijk 1 december voorafgaand aan het jaar van de competitie dient het aantal teams aan de NGF te worden opgegeven.
 • Uiterlijk per 15 februari in het competitiejaar dient de teamsamenstelling aan de NGF te worden opgegeven.
 • In januari in het jaar van de competitie zal er een kick-off meeting worden georganiseerd waarbij de samenstelling  van de teams besproken zal worden.

7. Trainingen.

 • Voor alle teams is het wenselijk te investeren in de prestatie als team maar ook om individueel speltechnisch vooruitgang te boeken door middel van gezamenlijke/individuele trainingen.
 • De technische commissie zal in overleg met de Golfschool een voordelig pakket trainingen samenstellen.

8. Teamkleding.

 • Alle spelers van een team dienen uniform gekleed te zijn tijdens de wedstrijden.
 • De teamkleding bestaat uit broek, polo en trui.
 • Kleur en design wordt door het team zelf vastgesteld.

9. Jeugd.

 • De jeugdcommissie heeft voor haar competitieteams een uitgebreid protocol geschreven genaamd “Competitieprotocol Jeugd Noordhollandse Golfclub” en is te raadplegen via de website van De Noordhollandse Golfclub.

10. Slotbepaling.

 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Technische Commissie.