Tarieven 2020 - De Noordhollandse Golfclub
background-image
Tarieven 2020

Tarieven lidmaatschappen 2020

Van harte welkom bij de Noordhollandse Golfclub, de gezelligste golfclub boven het Noordzeekanaal! Bovendien heeft de Noordhollandse Golfclub het meest uitgebreide & professionele jeugd opleidingstraject van Noord Holland.

Lidmaatschap
Per jaar 
Opmerkingen
 NH Proef
€ 1.175,00
- 365 dagen onbeperkt golfen
 NH Compleet
€ 1.350,00
- Onbeperkt golfen gedurende het kalenderjaar
 NH Work
 € 1.054,00 
- Golfen gedurende het kalenderjaar 's morgenvroeg of in de namiddag en/of avond.
 NH 30
€ 999,00
- Onbeperkt golfen gedurende het kalenderjaar voor leeftijdscategorie 30 t/m 40 jaar
 NH Familie
€ 2.899,00
- Onbeperkt golfen gedurende het kalenderjaar voor 2 Ouders & 2 kinderen tot 17 jaar
 NH Junior €499,00
- 18 t/m 29 jaar
 NH Jeugd
 € 399,00
- 11 t/m 17 jaar
 NH Mini.
€ 299,00
-  5 t/m 10 jaar
 NH OuderKind
 € 549,00
- Speelrecht samen mét kind dat lid is
  NH Handicap
€ 50,00
- NGF Handicapregistratie
Inschrijfkosten
€ 125,00
- Eénmalige kosten voor één nieuw lid ouder dan 29 jaar,
 behoudens NH Proef en NH Handicap.

Zie voor details, de beschrijving per lidmaatschap hier onder.

Naast de faciliteiten van golfbaan Sluispolder, genieten leden van de Noordhollandse Golfclub van flinke korting op andere golfbanen, incl. de Heemskerkse! (zie ook Samenwerkende banen NL).

Wilt u ontdekken of de golfsport echt zo leuk is als ze zeggen? Of bent u benieuwd of het clubleven aansluit op uw wensen? Dan is één van de onderstaand lidmaatschappen wellicht iets voor u:

1) NH Proef 

Gedurende 365 dagen recht op het gebruik van de 18 holes wedstrijdbaan, 9 holes par 3-baan, driving range
& putt- en chip holes. U ontvangt het clubblad, u kunt zich inschrijven voor clubwedstrijden en middels
uw lidcode bent u in staat scorekaarten in te voeren in de halcomputer.
U heeft geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering. Op ieder gewenst moment van het jaar aan
te gaan per de 1ste van de maand. *)

2) NH Compleet

Gedurende een kalenderjaar recht op het gebruik van de 18 holes wedstrijdbaan, 9 holes par 3-baan, driving range & putt- en chipp holes. U ontvangt het clubblad, u kunt zich inschrijven voor clubwedstrijden en middels uw lidcode bent u in staat scorekaarten in te voeren in de halcomputer. U heeft stemrecht op de Algemene Ledenvergadering. Op de entreefee wordt jaarlijks 4% afgeschreven. *)

3) NH Senior

Dit lidmaatschap is vervangen door het NH Compleet lidmaatschap.

4) NH Work

Dit is een aantrekkelijk lidmaatschap voor golfers die aantoonbaar deelnemen aan het arbeidsproces, tot de AOW-gerechtigde leeftijd, voor u & uw partner. U kunt spelen in de zomer vóór 09:00 uur en ná 17:00 uur. In de winter start u vóór 10:00 uur en ná 15:00 uur, in het weekend onbeperkt speelrecht. Deelname aan clubactiviteiten is altijd toegestaan. Bij clubactiviteiten buiten de vrijgestelde uren bent u greenfee verschuldigd . U heeft stemrecht op de Algemene Ledenvergadering. *)

5) NH 30 30 t/m 39 jaar

Gedurende een kalenderjaar recht op het gebruik van de 18 holes wedstrijdbaan, 9 holes par 3-baan, driving range & putt- en chip holes. U ontvangt het clubblad, u kunt zich inschrijven voor clubwedstrijden en middels uw lidcode
 bent u in staat scorekaarten in te voeren in de halcomputer. U heeft stemrecht op de Algemene Ledenvergadering. *)

6) NH Familie

Gedurende een kalenderjaar recht op het gebruik van de 18 holes wedstrijdbaan, 9 holes par 3-baan, driving range & putt- en chipp holes voor 2 ouders en 2 kinderen (tot 17 jaar). Speelrecht kind afhankelijk leeftijd en spelniveau. Recht op groeps-jeugdles voor kind. U ontvangt het clubblad, u kunt zich inschrijven voor clubwedstrijden en middels uw lidcode bent u in staat scorekaarten in te voeren in de halcomputer. Ouders hebben stemrecht op de
Algemene Ledenvergadering. *)

7) NH Junior 18 t/m 29 jaar

Gedurende een kalenderjaar recht op het gebruik van de 18 holes wedstrijdbaan, 9 holes par 3 baan, driving range & putt- en chipp holes. U ontvangt het clubblad, u kunt zich inschrijven voor clubwedstrijden en middels uw lidcode bent u in staat scorekaarten in te voeren in de halcomputer. U heeft stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering. *)

8) NH Jeugd 11 t/m 17 jaar

Gedurende een kalenderjaar recht op het gebruik van de 18 holes wedstrijdbaan,  9 holes par 3-baan, driving range & putt- en chipp holes, deelname aan jeugdlessen en lesmateriaal (in de vorm van ballen). U ontvangt het clubblad, u kunt zich inschrijven voor clubwedstrijden en middels uw lidcode bent u in staat scorekaarten in te voeren in de halcomputer. *)

9)  NH Mini 5 t/m 10 jaar

Gedurende een kalenderjaar recht op het gebruik van de 9 holes par 3 baan, deelname aan jeugdlessen en lesmateriaal (in de vorm van ballen). *)

10)  NH OuderKind

Speel met uw kind (t/m 21 jaar) in dezelfde flight (voorwaarde) en maak beiden gebruik van het jeugdtarief. *)

11) Handicapregistratie (voor vrije golfers)

Gedurende een kalenderjaar wordt de handicapregistratie bij de NGF voor u bijgehouden.

12) Opzegging

Zoals vast gelegd in de Statuten en Huishoudelijk Reglement dient een lidmaatschap te worden opgezegd vóór 1 december van een lopende contributiejaar. Let op, informatie betreffende de nieuwe wetgeving, ingegaan 1 december 2011, aangaande stilzwijgende verlenging van abonnementen. de Noordhollandse Golfclub valt onder het mildere regime voor verenigingen. Dit houdt in dat het lidmaatschap van de Noordhollandse Golfclub stilzwijgend verlengd wordt. Daarnaast blijft op grond van artikel 2:35 BW gelden dat wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar beëindigt wordt , de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd blijft. Voorts bepaalt artikel 2:36 lid 1 BW dat opzegging van het lidmaatschap slechts kan geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken (derhalve uiterlijk voor 1 december).

*) Lidmaatschappen zijn definitief na goedkeuring van het bestuur.
**) Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijgewerkt: 04 december 2019